Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_link ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_link', get_comment_link( $comment )
Parametry:
  • (string) $comment_permalink The current comment permalink.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • get_comment_link()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the current comment's permalink.

Źródło

echo esc_url( apply_filters( 'comment_link', get_comment_link( $comment ) ) );