Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comments_link ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_comments_link', $comments_link, $post_id )
Parametry: (2)
  • (string) $comments_link Post comments permalink with '#comments' appended.
    Wymagane: Tak
  • (int|WP_Post) $post_id Post ID or WP_Post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the returned post comments permalink.

Źródło

return apply_filters( 'get_comments_link', $comments_link, $post_id );