Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.edit_comment_link ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'edit_comment_link', $link, $comment->comment_ID, $text )
Parametry: (3)
  • (string) $link Anchor tag for the edit link.
    Wymagane: Tak
  • (int) $comment_id Comment ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $text Anchor text.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment edit link anchor tag.

Źródło

echo $before . apply_filters( 'edit_comment_link', $link, $comment->comment_ID, $text ) . $after;