Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_comments_link ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'post_comments_link', $formatted_link, $post )
Parametry: (2)
  • (string) $formatted The HTML-formatted post comments link.
    Wymagane: Tak
  • (int|WP_Post) $post The post ID or WP_Post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the formatted post comments link HTML.

Źródło

return apply_filters( 'post_comments_link', $formatted_link, $post );