Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_comments_feed_link ›

Od1.5.1
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'post_comments_feed_link', $url )
Parametry:
  • (string) $url Post comments feed permalink.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post comments feed permalink.

Źródło

return apply_filters( 'post_comments_feed_link', $url );