Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_comments_feed_link_html ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'post_comments_feed_link_html', $link, $post_id, $feed )
Parametry: (3)
  • (string) $link The complete anchor tag for the comment feed link.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $feed The feed type. Possible values include 'rss2', 'atom', or an empty string for the default feed type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post comment feed link anchor tag.

Źródło

echo apply_filters( 'post_comments_feed_link_html', $link, $post_id, $feed );