wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.previous_comments_link › WordPress Function

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
previous_comments_link ( $label = '' )
Parametry:
  • (string) $label Optional. Label for comments link text. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the link to the previous comments page.Źródło

function previous_comments_link( $label = '' ) {
	echo get_previous_comments_link( $label );
}