Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.previous_posts_link ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
previous_posts_link ( $label = null )
Parametry:
  • (string) $label Optional. Previous page link text.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the previous posts page link.Źródło

function previous_posts_link( $label = null ) {
	echo get_previous_posts_link( $label );
}