Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.previous_posts ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
previous_posts ( $echo = true )
Parametry:
  • (bool) $echo Optional. Whether to echo the link. Default true.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Powrót:
  • (string|void) The previous posts page link if `$echo = false`.
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays or retrieves the previous posts page link.Źródło

function previous_posts( $echo = true ) {
	$output = esc_url( get_previous_posts_page_link() );

	if ( $echo ) {
		echo $output;
	} else {
		return $output;
	}
}