Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_number ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comments_number', $output, $number )
Parametry: (2)
  • (string) $output A translatable string formatted based on whether the count is equal to 0, 1, or 1+.
    Wymagane: Tak
  • (int) $number The number of post comments.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • _n()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comments count for display.

Źródło

return apply_filters( 'comments_number', $output, $number );