Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_save_pre ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_save_pre', $data['comment_content'] )
Parametry:
  • (string) $comment_content The comment data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment content before it is updated in the database.

Źródło

$data['comment_content'] = apply_filters( 'comment_save_pre', $data['comment_content'] );