Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.content_save_pre ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'content_save_pre', wp_slash( $menu_item_value['description'] )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/post.php

Źródło

$menu_item_value['description'] = wp_unslash( apply_filters( 'content_save_pre', wp_slash( $menu_item_value['description'] ) ) );