Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.title_save_pre ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'title_save_pre', wp_slash( $menu_item_value['title'] )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/post.php

Źródło

$menu_item_value['title'] = wp_unslash( apply_filters( 'title_save_pre', wp_slash( $menu_item_value['title'] ) ) );