Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.image_editor_save_pre ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'image_editor_save_pre', $image, $attachment_id )
Parametry: (2)
  • (WP_Image_Editor) $image The image editor instance.
    Wymagane: Tak
  • (int) $attachment_id The attachment post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the WP_Image_Editor instance for the image to be streamed to the browser.

Źródło

$image = apply_filters( 'image_editor_save_pre', $image, $attachment_id );