Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_image_editor_before_change ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_image_editor_before_change', $image, $changes )
Parametry: (2)
  • (WP_Image_Editor) $image WP_Image_Editor instance.
    Wymagane: Tak
  • (array) $changes Array of change operations.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the WP_Image_Editor instance before applying changes to the image.

Źródło

$image = apply_filters( 'wp_image_editor_before_change', $image, $changes );