Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_audio_embed_handler ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_audio_embed_handler', 'wp_embed_handler_audio' )
Parametry:
  • (callable) $handler Audio embed handler callback function.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the audio embed handler callback.

Źródło

wp_embed_register_handler( 'audio', '#^https?://.+?\.(' . join( '|', wp_get_audio_extensions() ) . ')$#i', apply_filters( 'wp_audio_embed_handler', 'wp_embed_handler_audio' ), 9999 );