wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_embed_handler_audio › WordPress Function

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
wp_embed_handler_audio ( $matches, $attr, $url, $rawattr )
Parametry: (4)
 • (array) $matches The RegEx matches from the provided regex when calling wp_embed_register_handler().
  Wymagane: Tak
 • (array) $attr Embed attributes.
  Wymagane: Tak
 • (string) $url The original URL that was matched by the regex.
  Wymagane: Tak
 • (array) $rawattr The original unmodified attributes.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (string) The embed HTML.
Zdefiniowane na:
Codex:

Audio embed handler callback.Źródło

function wp_embed_handler_audio( $matches, $attr, $url, $rawattr ) {
	$audio = sprintf( '[audio src="%s" /]', esc_url( $url ) );

	/**
	 * Filters the audio embed output.
	 *
	 * @since 3.6.0
	 *
	 * @param string $audio  Audio embed output.
	 * @param array $attr  An array of embed attributes.
	 * @param string $url   The original URL that was matched by the regex.
	 * @param array $rawattr The original unmodified attributes.
	 */
	return apply_filters( 'wp_embed_handler_audio', $audio, $attr, $url, $rawattr );
}