Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_embed_handler_googlevideo ›

Od2.9.0
Przestarzały4.6.0
wp_embed_handler_googlevideo ( $matches, $attr, $url, $rawattr )
Powrót:
  • (string) An empty string.
Zdefiniowane na:
Codex:

The Google Video embed handler callback.

Deprecated function that previously assisted in turning Google Video URLs into embeds but that service has since been shut down.Źródło

function wp_embed_handler_googlevideo( $matches, $attr, $url, $rawattr ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.6.0' );

	return '';
}