Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_oembed_add_provider ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
wp_oembed_add_provider ( $format, $provider, $regex = false )
Parametry: (3)
 • (string) $format The format of URL that this provider can handle. You can use asterisks as wildcards.
  Wymagane: Tak
 • (string) $provider The URL to the oEmbed provider.
  Wymagane: Tak
 • (boolean) $regex Optional. Whether the `$format` parameter is in a RegEx format. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Zobacz:
 • WP_oEmbed
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds a URL format and oEmbed provider URL pair.Źródło

function wp_oembed_add_provider( $format, $provider, $regex = false ) {
	if ( did_action( 'plugins_loaded' ) ) {
		$oembed            = _wp_oembed_get_object();
		$oembed->providers[ $format ] = array( $provider, $regex );
	} else {
		WP_oEmbed::_add_provider_early( $format, $provider, $regex );
	}
}