Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_oembed_add_host_js ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
wp_oembed_add_host_js ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds the necessary JavaScript to communicate with the embedded iframes.Źródło

function wp_oembed_add_host_js() {
	wp_enqueue_script( 'wp-embed' );
}