Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_oembed_get ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
wp_oembed_get ( $url, $args = '' )
Parametry: (2)
  • (string) $url The URL that should be embedded.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Optional. Additional arguments and parameters for retrieving embed HTML. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zobacz:
  • WP_oEmbed
Powrót:
  • (false|string) False on failure or the embed HTML on success.
Zdefiniowane na:
Codex:

Attempts to fetch the embed HTML for a provided URL using oEmbed.Źródło

function wp_oembed_get( $url, $args = '' ) {
	$oembed = _wp_oembed_get_object();
	return $oembed->get_html( $url, $args );
}