Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_oembed_get_object ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
_wp_oembed_get_object ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Powrót:
  • (WP_oEmbed) object.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the initialized WP_oEmbed object.Źródło

function _wp_oembed_get_object() {
	static $wp_oembed = null;

	if ( is_null( $wp_oembed ) ) {
		$wp_oembed = new WP_oEmbed();
	}
	return $wp_oembed;
}