Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_http_get_object ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
_wp_http_get_object ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Powrót:
  • (WP_Http) HTTP Transport object.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the initialized WP_Http ObjectŹródło

function _wp_http_get_object() {
	static $http = null;

	if ( is_null( $http ) ) {
		$http = new WP_Http();
	}
	return $http;
}