Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_oembed_register_route ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
wp_oembed_register_route ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the oEmbed REST API route.Źródło

function wp_oembed_register_route() {
	$controller = new WP_oEmbed_Controller();
	$controller->register_routes();
}