Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_embed_unregister_handler ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
wp_embed_unregister_handler ( $id, $priority = 10 )
Parametry: (2)
  • (string) $id The handler ID that should be removed.
    Wymagane: Tak
  • (int) $priority Optional. The priority of the handler to be removed. Default 10.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 10
Zdefiniowane na:
Codex:

Unregisters a previously-registered embed handler.Źródło

function wp_embed_unregister_handler( $id, $priority = 10 ) {
	global $wp_embed;
	$wp_embed->unregister_handler( $id, $priority );
}