Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_deregister_style ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
wp_deregister_style ( $handle )
Parametry:
  • (string) $handle Name of the stylesheet to be removed.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • WP_Dependencies::remove()
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove a registered stylesheet.Źródło

function wp_deregister_style( $handle ) {
	_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__ );

	wp_styles()->remove( $handle );
}