Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_oembed_remove_provider ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
wp_oembed_remove_provider ( $format )
Parametry:
  • (string) $format The URL format for the oEmbed provider to remove.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • WP_oEmbed
Powrót:
  • (bool) Was the provider removed successfully?
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes an oEmbed provider.Źródło

function wp_oembed_remove_provider( $format ) {
	if ( did_action( 'plugins_loaded' ) ) {
		$oembed = _wp_oembed_get_object();

		if ( isset( $oembed->providers[ $format ] ) ) {
			unset( $oembed->providers[ $format ] );
			return true;
		}
	} else {
		WP_oEmbed::_remove_provider_early( $format );
	}

	return false;
}