Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_oembed_cache ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_oembed_cache ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler for oEmbed caching.Źródło

function wp_ajax_oembed_cache() {
	$GLOBALS['wp_embed']->cache_oembed( $_GET['post'] );
	wp_die( 0 );
}