wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_menu_quick_search › WordPress Function

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_menu_quick_search ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Handles menu quick searching via AJAX.Źródło

function wp_ajax_menu_quick_search() {
	if ( ! current_user_can( 'edit_theme_options' ) ) {
		wp_die( -1 );
	}

	require_once ABSPATH . 'wp-admin/includes/nav-menu.php';

	_wp_ajax_menu_quick_search( $_POST );

	wp_die();
}