Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_clean_themes_cache ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
wp_clean_themes_cache ( $clear_update_cache = true )
Parametry:
  • (bool) $clear_update_cache Whether to clear the Theme updates cache
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Zdefiniowane na:
Codex:

Clears the cache held by get_theme_roots() and WP_Theme.Źródło

function wp_clean_themes_cache( $clear_update_cache = true ) {
	if ( $clear_update_cache ) {
		delete_site_transient( 'update_themes' );
	}
	search_theme_directories( true );
	foreach ( wp_get_themes( array( 'errors' => null ) ) as $theme ) {
		$theme->cache_delete();
	}
}