Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_clean_plugins_cache ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
wp_clean_plugins_cache ( $clear_update_cache = true )
Parametry:
  • (bool) $clear_update_cache Whether to clear the Plugin updates cache
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Zdefiniowane na:
Codex:

Clears the Plugins cache used by get_plugins() and by default, the Plugin Update cache.Źródło

function wp_clean_plugins_cache( $clear_update_cache = true ) {
	if ( $clear_update_cache ) {
		delete_site_transient( 'update_plugins' );
	}
	wp_cache_delete( 'plugins', 'plugins' );
}