wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.clean_user_cache › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
clean_user_cache ( $user )
Parametry:
  • (WP_User|int) $user User object or ID to be cleaned from the cache
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0
  • 6.2.0

Cleans all user caches.Źródło

function clean_user_cache( $user ) {
	if ( is_numeric( $user ) ) {
		$user = new WP_User( $user );
	}

	if ( ! $user->exists() ) {
		return;
	}

	wp_cache_delete( $user->ID, 'users' );
	wp_cache_delete( $user->user_login, 'userlogins' );
	wp_cache_delete( $user->user_nicename, 'userslugs' );

	if ( ! empty( $user->user_email ) ) {
		wp_cache_delete( $user->user_email, 'useremail' );
	}

	wp_cache_delete( $user->ID, 'user_meta' );
	wp_cache_set_users_last_changed();

	/**
	 * Fires immediately after the given user's cache is cleaned.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param int     $user_id User ID.
	 * @param WP_User $user    User object.
	 */
	do_action( 'clean_user_cache', $user->ID, $user );
}