Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.clean_category_cache ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
clean_category_cache ( $id )
Parametry:
  • (int) $id Category ID
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove the category cache data based on ID.Źródło

function clean_category_cache( $id ) {
	clean_term_cache( $id, 'category' );
}