Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_clean_update_cache ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
wp_clean_update_cache ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Clear existing update caches for plugins, themes, and core.Źródło

function wp_clean_update_cache() {
	if ( function_exists( 'wp_clean_plugins_cache' ) ) {
		wp_clean_plugins_cache();
	} else {
		delete_site_transient( 'update_plugins' );
	}
	wp_clean_themes_cache();
	delete_site_transient( 'update_core' );
}