Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_video_embed_handler ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_video_embed_handler', 'wp_embed_handler_video' )
Parametry:
  • (callable) $handler Video embed handler callback function.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the video embed handler callback.

Źródło

wp_embed_register_handler( 'video', '#^https?://.+?\.(' . join( '|', wp_get_video_extensions() ) . ')$#i', apply_filters( 'wp_video_embed_handler', 'wp_embed_handler_video' ), 9999 );