Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_theme_editor_filetypes ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_theme_editor_filetypes', $default_types, $theme )
Parametry: (2)
  • (string[]) $default_types List of allowed file types.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Theme) $theme The current Theme object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of file types allowed for editing in the Theme editor.

Źródło

$file_types = apply_filters( 'wp_theme_editor_filetypes', $default_types, $theme );