Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_editor_content ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_editor_content', $instance['text'], $default_editor )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/class-wp-editor.php

Źródło

$text = apply_filters( 'the_editor_content', $instance['text'], $default_editor );