Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_content_feed ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_content_feed', $content, $feed_type )
Parametry: (2)
  • (string) $content The current post content.
    Wymagane: Tak
  • (string) $feed_type Type of feed. Possible values include 'rss2', 'atom'. Default 'rss2'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post content for use in feeds.

Źródło

return apply_filters( 'the_content_feed', $content, $feed_type );