Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.embed_content_meta ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'embed_content_meta' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints additional meta content in the embed template.

Źródło

do_action( 'embed_content_meta' );