Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.feed_content_type ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'feed_content_type', $content_type, $type )
Parametry: (2)
  • (string) $content_type Content type indicating the type of data that a feed contains.
    Wymagane: Tak
  • (string) $type Type of feed. Possible values include 'rss', rss2', 'atom', and 'rdf'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the content type for a specific feed type.

Źródło

return apply_filters( 'feed_content_type', $content_type, $type );