Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.embed_content ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'embed_content' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints additional content after the embed excerpt.

Źródło

do_action( 'embed_content' );