Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_content ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
the_content ( $more_link_text = null, $strip_teaser = false )
Parametry: (2)
  • (string) $more_link_text Optional. Content for when there is more text.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
  • (bool) $strip_teaser Optional. Strip teaser content before the more text. Default is false.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: false
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the post content.Źródło

function the_content( $more_link_text = null, $strip_teaser = false ) {
	$content = get_the_content( $more_link_text, $strip_teaser );

	/**
	 * Filters the post content.
	 *
	 * @since 0.71
	 *
	 * @param string $content Content of the current post.
	 */
	$content = apply_filters( 'the_content', $content );
	$content = str_replace( ']]>', ']]>', $content );
	echo $content;
}