Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_comment ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
the_comment ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (object)
Zdefiniowane na:
Codex:

Iterate comment index in the comment loop.Źródło

function the_comment() {
	global $wp_query;
	return $wp_query->the_comment();
}