Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.have_comments ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
have_comments ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool)
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether there are comments to loop over.Źródło

function have_comments() {
	global $wp_query;
	return $wp_query->have_comments();
}