Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_mail_content_type ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_mail_content_type', $content_type )
Parametry:
  • (string) $content_type Default wp_mail() content type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the wp_mail() content type.

Źródło

$content_type = apply_filters( 'wp_mail_content_type', $content_type );