Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_mail_charset ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_mail_charset', $charset )
Parametry:
  • (string) $charset Default email charset.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default wp_mail() charset.

Źródło

$phpmailer->CharSet = apply_filters( 'wp_mail_charset', $charset );