Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_mail ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_mail', compact( 'to', 'subject', 'message', 'headers', 'attachments' )
Parametry:
  • (array) $args A compacted array of wp_mail() arguments, including the "to" email, subject, message, headers, and attachments values.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the wp_mail() arguments.

Źródło

$atts = apply_filters( 'wp_mail', compact( 'to', 'subject', 'message', 'headers', 'attachments' ) );