Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_meta ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_meta' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before displaying echoed content in the sidebar.

Źródło

do_action( 'wp_meta' );