Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_head ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_head' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints scripts or data in the head tag on the front end.

Źródło

do_action( 'wp_head' );