Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.atom_head ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'atom_head' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires just before the first Atom feed entry.

Źródło

do_action( 'atom_head' );